• HuyAnhPhatVietnam@gmail.com
  • Cell phone: +84 983 166 608 , +84 938 755 799
  • Mon - Fri : 8:00 -17:00

Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Kim Trâm

Trưởng phòng xuất nhập khẩu
Nguyễn Kim Trâm – Chức vụ: Trưởng phòng xuất nhập khẩu – Hotline: (+84) 946 158 024 – Email: ...

Lưu Phương Hậu

Kế toán trưởng
Lưu Phương Hậu – Chức vụ: Kế toán trưởng – Hotline: (+84) 901 187 078 – Email: Hau.HuyAnhPhat@gmail.com

Trương Xuân Vinh

Phó giám đốc - Phụ trách kinh doanh
Trương Xuân Vinh – Chức vụ: Phó giám đốc – Phụ trách kinh doanh – Hotline: (+84) 938 619 986 ...

Huỳnh Thân Lệ Anh

Giám đốc
Huỳnh Thân Lệ Anh Chức vụ: Giám đốc Di động: (+84) 983 166 608 Email: HuyAnhPhatVietnam@gmail.com

Nguyễn Thị Mộng Điệp

Trưởng phòng Marketing
Nguyễn Thị Mộng Điệp – Chức vụ: Trưởng phòng Marketing – Hotline: (+84) 938 755 799 – Email: Diep.HuyAnhPhat@gmail.com

Với Huy Anh Phát - Khách hàng là ân nhân. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ Quý khách

Translate »